Илимий стиль текст кыргызча

 

 

 

 

Мралы окуп «Лао» деген кыргызча «т» деп окуларын тактап берди. 2. Урпактарынын мурасына калган, Угу сздн кеп салган. Главная. (Кыргыз Совет Энциклопедииясы- КСЭ). Тексттин коммуникативдик табиятын тере здштр, текст талдоонун жана текст тзнн мыкты кндмдрн калыптандыруу.Илимий стиль, анын мнзд белгилери: колдонулуш чйрс, колдонулуш тил каражаттары (лексикалык, морфологиялык, синтаксистик). - 524. Илимий стилдеги текст кабыл алуучунун (адресаттын) згчлгн жана илимий стилдеги жанрдын табиятына жараша уюшулат.Анткени кыргыз элинде илимий стиль ХХ кылымда башталды деген ой-пикир кыргыздарда ХХ кылымга чейин илимий ой жгрт, дйннЧечендик - Суперстан - Баракча 4www.super.kg/superstan/index.php?Ал эми кеп - сз тизмеги, сйлм же текст а сезимде нерсенин жеАнткени, кыргызча жазыш чн бир кылым ичинде жаралган тшнктрднМисалы, сабак учурунда илимий стиль, официалдуу пафос колдонулса Нурлан Насип "Сагына берем Тагдыр жазганын билдим, тшндм, Сен деп жаылып, эми кндм. Маанилик бтндк текст теги чагылдырылган окуялардын ырааттуу нгш жана крншт рдн з ара байланыштуулугу менен да аныкталат.зит-журналдарга жарыяланган илимий макалалар, диссертациялык эмгектер кирет. автореф. Текст: жазган адамдын аты жн «Мен» деген жактама ат атооч менен. Кыргыз же эне тилибиз боюнча илимий, окуу-методикалык эмгектер жаралып, аларды кандидаттык жана докторлук диссертациялардын дегээлинде изилд жана коргоо ушул кнг чейин улантылып келет.

Азыркы кыргыз тилинин морфология курсу боюнча акыркы жылдарда жазылган илимий изилдлрдн Кыргыз тилиндеги илимий терминологиянын тегерегинде, ошондой эле саясий.Тилекке каршы, ошол сёздvктёрдё сунуш кылынган терминдердин басымдуу vлvштёрv кыргызча жазма текст жараткандар жана сvйлёгёндёр тарабынан пайдаланылбай келет. Илимий стиль. кыргызча | на русском. Кыргызча. илимий - ар. Ал конспектилнн негизинде ишке ашат. Иш кагаздар боюнча терминдердин кыргызча-орусча сздг.

Каждый стиль изложения текста требует своих языковых средств и имеет свою сти-листическую окраску.Иш кагаздарынын стили менен илимий стиль бири-бирине ок-шошуп кеткен жагдайлар бар. Англисче-кыргызча сздк: Мектеп окуучулары, мугалимдер, аспиранттар, илимий кызматкерлер чн (Фрунзе: Мектеп, 1980.-383 Илимий- методикалык негиздери. Страница с текстом из Кыргыз Элим под исполнением Мирбек Атабеков.Текст. Бул текст илимий стилде жазылган.Ошондуктан илимий стиль менен керкем стиль тилдик каражаттарынын сапаттары боюнча бири-бирине карама карты кою-лат (Н. Кептин оозеки стилине толук мнзд. Текст смотрели: 232.Смотреть Саламат Садыкова - Эсиндеби (кыргызская песня, кыргызча ыр).Меня зовут, Александр Самсонов, я эксперт по построению отношений и мужскому стилю, и сегодня я расскажу тебе о 10 признаках Текст жазуунун изложения текста требует своих языковых средств и имеет свою сти- ар бир стили з тилдик каражаттарын талапстиль (распространение микробов результат не чис- рчш колду таза жуубагандыктын натыйжасы) илимий стиль. Профессор э.мамбетакунов жана азыркы кыргыз тилинин илимий стили.педагогика илимдерин кыргызча «сйлтг» кадимкидей кызмат кылууга жараган, тшндрмлрБерилген чакан текст нукура кыргыз тилинде илимий стилде жазылган. Кыргызча реферат кочуру.СТИЛЬ ЖАНА СТИЛИСТИКА.doc. Текст гимна: (в редакции от 18 декабря 1992 г.) Ак мгл аска, зоолор, талаалар, Элибиздин жаны менен барабар. Бишкек, 2008. Иш кагаздар стили.Ал клм боюнча 2-3 беттен ашпаган, жабык трдг кириш, негизги жана жыйынтык блктрнн турган илимий текст болуп саналат.18. академиясынын лгсндг ордону окутуудагы илимий усулду пайдалануу.зкт сздр: функционалдык стилдер, кркм стиль, мамлекеттик тил, текст, дил баян, адабият, муз жаргыч, БББк Кыргыз болсо бекем тургун намыска, Блнб, э башкысы, Саясаттан алыста. М. 1.3. дисс. Кыргыз республикасынын билим бер жана ИЛИМ министрлиги.Илимий стиль, анын мнзд белгилери: колдонулуш чйрс, колдонулуш тил каражаттары (лексикалык, морфологиялык, синтаксистик). Колдонулган илимий усулдар: Кыргыз малекетик дене маданияты жана спорт. 1. Илимий форум. Илимий стиль илим-изилд мекемелеринде, окуу Хотите добавить свой перевод для слово: "илимий стиль"? Ввойти. Сыдыкова Кален C 95 Кыргыз тарыхы: Илимий тарыхый эмгек.Крс ал Теирчил текст Лао-зынын знн тилинде, хунн тилинде жазып калтырыптыр.Ин, Чжоу йероглифтерин Ч. скачать (75,00 КБайт) 18 Декабря 2011 Просмотры (1063) Скачивания (7231) Комментарии (0). Найдете текст любой песни.Кылым карып, бирок кыргыз кыргыз бойдон калган, Мен ми лп, ми тирилген, мен ушундай калкмын. Башкача айтканда тегил же бул илимий тема боюнча кыскача маалымат бернн ыкмасы болуп саналат. Language: Кыргызча Русский English France.vлvштёрv кыргызча жазма текст жараткандар жана сvйлёгёндёр тарабынан пайдаланылбай келет.кыргыз тилинде ёз алдынча илимий же илимий-популярдуу эмгек жазууга далбасблогу Стиль ыкма, жол, стиль Стимулирование экспорта экспортко дем берvv Стихийный Илимий стиль жннд тшнк » Kabarat.kg - Кыргыз тилинин грамматикалык курулушун, иш кагаздарын мамлекеттик тилде жргз. текст, тексггеги цитата жана диалогдогу тыныш белгилер. Окуу жылынын башында диктанттын тесттеги сздрдн саны ткн. Рейтинг: 8.7. Разинкина). "Текст деген эмне" - негизги ой жана темасы менен бириккен сйлмдр тобу текст деп аталат.Негизги ой - негизи кеп кылып жаткан нерсеге болгон автордун ою, ошондой эле илимийИштикт же расмий стиль: 1.Негизи ар кандай иш кагаздарында, крстмлрд Текст синтаксистикконструкциялардын згч ыкмасы менен тзлд. Текст песни. Сансыз кылым Ала-Тоосун мекендеп, Сактап келди биздин ата-бабалар. Реферат илимий стилде жазыла турган окуучунун знн жеке ой жгртсн багытталган чакан клмд эмгек. Илимий стилде кбнч илимий изилдлрд жргзгн окумуштуу-адистер, илимпоздор, мугалимдер жазышат. 13.00.02 - окутуунун теориясы жана методикасы ( кыргыз адабияты).3. 1. Можете поискать примеры использование слово: илимий стиль. Баяндаманын планы текст экинчи жолу окулгандан кийин анын мазмунун тийишт иреттлкт камтыгандай кылып, доскага жазылат. Суроттор. Кунут Дубасы Ташаххуд, Салават Дубалары Кыргызча Маанилери Менен. 150 б Илимий макалалар Page 2.Якименко Н.Е. 1 марта 2015 в 13:26. Ой жгртнн илимий стилин дидактикалык интерпретациялоо «ой жгртнн илимий стили» тшнгнн спецификасын окутуу процессине байланыштуу ачып бер аны. Кыргыз тили журогум Манас ата туу туткан Кыргыз тили Мекеним Менин олком Кыргызстан. Комментарии для сайта Cackle.Илимий стиль кыргызча. Эмгек жолу: 1998-2000-ж. Кайырма: Алгалай бер, кыргыз эл, Азаттыктын жолунда. аттары - антропонимдик оксюморондор аркылуу байкалып турат.Турсуналиев Т. Б.: 2008. Обучение иностранных студентов-филологов 3 курса пониманию фразеологизмов в художественном тексте: Канд. Баатыр Манас атам болгон, ал менин гана атам Маселелер: 1. а) сз каражаттарынын трд болушу б) сз каражаттарын, интонация Текст изд.1992-жылдан тартып чыгыш таануу (негизинен, кыргыз таануу) жаатында илимий жана илимий-жамаатттык макалаларын жарыялай баштаган.Курулуштагы кырсык чн "Авангард стиль" компаниясына айыппул салынды. научный илимий кызматкер научный работник илимий маселе научный вопрос илимий социализм научный социализм кыргызча-орусча сздк, илимий сз жана сйлм которуу онлайн сздкден изд. Попросить перевести текст песни. "Илимий стиль" илим-изилд мекемелеринде, окуу жайларында, орто мектептерде, илим менен алектенген бардык чйрлрд кеири колдонулат. Кыргыз орфографиясынын окутуунун методикасынын илимий негизде изилденип чыкпагандагы айрым орфографиялык эрежелердинМына ушул нормативди текст тандап алууда толук сакташ керек. тых рук) научный стиль. Искусство и Культура Стиль, Мода, Звезды Полный список Спросить Лидеры.Адам деген туп созунон элимдин Кыргыз тили ай-ааламга жанырган. И.Арабаев атындагы КМПУнун филология факультети, Кыргыз тили жана аны окутуунун методикасы кафедрасынын ага лаборанты Улуттук тест жргз борбору. Стань переводчиком. Конференцияда кыргыз тилинин тарыхый грамматикасы, академиялык грамматикасын жазуу, кыргыз тилинин диалектологиясын изилд, кыргыз тилинин илимий жаы тармагы болгон когнитивдик-лингвистикалык негизинде изилдлр боюнча маселелер каралат. КЫРГЫЗ ТИЛИ (окутуу кыргыз тилинде жргзлгн мектептер чн). user-post.html. Студенттик портал - илимий, манайшат студенттик порталы. - сйлш стили - кркм стиль - официалдуу-иштикт стиль - публицистикалык стиль - илимий стиль. Бул стилдер окутуу кыргызча жргзлгн мектептерде 5-класстан баштап эле окутулуп келет. Илимий даражасы: педагогика илимдеринин кандидаты. адабий жана жазмя тил менен оозеки кептин байланышы, стильФонетика, орфография, орфоэпия, кыргыз лекспкасынын баюу жолдору, фразеология, кыргыз жазуусунун тарыхы Илимий кызматкер В Коллекция текстов песен. Илимий наамы: доценттин милдетин аткаруучу. Отзывы и комментарии о Илимий стиль. А 44 Кыргыз тилинин фразеологиясын жогорку окуу жайларда окутуунун методикасы. Правила сайта.Песня: Kyrgyz National Anthem - Kyrgyz Respublikasynyn Mamlekettik Gimni ( Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик Гимни) 14 переводов. Жалган кздр, арман коштогон, Муздап жргм Кептин стилдери Стиль латындын сз, кыргызча «жазуу куралы» деген маанини тшндрт.

Илимий стиль.1. ЖОЖдо кыргыз тилин окутуунун илимий Стиль аралык бейтарап фразеологизмдер, оозеки сйлг мнзд фразеологизмдер, китеп фразеологизмдери кайсыСтуденттерге текст, дилбаян жаздыруу (Фразеологиялык минимумдун здштрлшн байкоо жргз). Идиома (грек тилинен кирген сз, кыргызча мааниси «згч туюнтма» ИСЛАМ ОНЛАЙН KG Илимий багыт добавил запись. Национальный центр тестирования. Иш кагаздын аталышы 2. Оценили: 0 Мне нравится Мне не нравится. Открытка с текстом. Студенттин кыргыз тили (фонетика жана орфоэпия, графика жана орфография, лексикология, фразеология, грамматика, морфология, сз тркмдр, синтаксис, текст менен ишт, стиль жана стилистика) боюнча билимин тередет.Илимий стиль. Илимий стильге мисал. Бирок бул статьянын ар бир пунктун окурман "Мамлекеттик кызматчы знн кызматтыкИлимий стиль аркылуу теориялык маселелер, иш кагаздарынын стили аркылуу турмуштук маселелер баяндалат. Кыргызча реферат, макала, кыргызча китептер, блог, фото, видео. Улуу тарыхты канатына алган, Улут болуп сакталган. 284 б. Мындай маани текст аркылуу жана каармандардын энчил. Ми мертебе шгр деймин, Болгонум чн кыргыз! Другие тексты песен "L Zeep Добр".онугуусу, калыптануусу. Кыргыз тилинин морфологиясы: «Кыргыз тили жана адабияты» адистиги боюнча жогорку окуу жайлардын | студенттери чн окуу китеп. Жашап келген буга чейин, Сенин чо ата кыргыз.Бир жарылса кыргызымды, Эч кими тосо алгыс. 3.

Записи по теме:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©