К?рделі баяндауыш мысалдар

 

 

 

 

Жаа саба: Баяндауыш. Size: 4.94 Mb. Олар, негзнен, сйлем мшелерне анытама берп, оны тлдег олданысына мысал келтрумен дан андай ибрат аламыз?Вы находитесь на странице вопроса "бастауыш жане баяндауышка мысал", категории "аза тiлi". йрл баяндауыш иыны бл дниен олы тарлы. Загрузка баяндауыш-сказуемое(в казахском языке начинаем разбор с него ).типо такого: жа?сы к?ред — етстк , к?рдел, болымды, саба?ты етстк, ?имыл атауы, ашы? рай, осы ша?та. Решение к вопросу: Адамны туан анасы да бреу, оны Отаны да бреу. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. сказуемое- дара баяндауыш простое сказуемое- есм баяндауыш именное сказуемое- крдел баяндауыш сложное сказуемое. 9 жауап. 0 найтын 0 намайтын. Бр кшкентай ?ыз ?кесн? шапанын жамап отыр екен. Тркескен етстктермен бргп, крдел пысытауыш, крдел баяндауыш ызметн атарады.Яни блар ткен шаты маынаны блдрп, тркескен сзмен крдел баяндауыш ызметн атарады. Баяндауыштар кбнесе сйлемн соында трады да, не стейд? не A бастауыш, баяндауыш, анытауыш.A оыан кслер айтты Сйлемн трлаусыз мшелерн крсетз. Бастауыш та, баяндауыш та атау тлалы зат есмнен. . Сабаты таырыбы: БаяндауышСабаты масаты: а)Сйлемн трлаулы мшес баяндауыш туралы тснк беру. Ойлан, зден, тап. Н.

Крдел сан есмд крсетз.. баяндауыш - лингв. На Студопедии вы можете прочитать про: Баяндауыш. Жргзлген зерттеу етстктерд дара 3. материалы по предмету Другое.

Дара баяндауыш Ол блмен шн тазалады.Крдел баяндауыш Машина баяу жрп келе жатыр. Бастауышты имыл рекетн блдрп, онымен иыса байланысатын сйлем мшесн табыыз. Мысалдар.Мысалдар. Скачать бесплатно Дара, крдел, йрл баяндауыш 8 класс в формате docx. Ауылда ?оса?та?ы ?ойлар ма?ырап жатыр екен. Ит рд. вопрос. мысал жазу керек йрл баяндауыш,дара баяндауыш,крдел баяндауыш. Яни блар ткен шаты маынаны блдрп, тркескен сзмен крдел баяндауыш ызметн атарады. Другие методич. A бастауыш, баяндауыш, анытауыш 13 01 Казахский язык рус 001 Сйлемн дрыс жаласын табыыз. Подробнее Баяндауыш кбне етстктен болады. Ол, кбнесе, жктк жалауында трады.Жеке бр сзден болан баяндауышты дара баяндауыш деп атай-мыз: Аспанды блт торлады. Бл сйлемдерд шнде баяндауыш болатын ай сз екенн уел шк белгсмен тауып арайы.Есмше дара кйнде баяндауыш болатынына мысалдар. Сйлем мшесне талда(Блген бр тоыз, блмеген тосан тоыз).1. Жа?а саба?ты т?сндру. Сйлемдег негзг мшелерд бр-трлаулы мше баяндауышты рылысына арай трлерн, жасалуын, сратары мен ызметн Бастауыш. Бастауышы- зат есм, баяндауышы Дара баяндауыш — жеке бр сзден болан баяндауыш.Крдел баяндауыш деп ек я одан да кп сздерден ралып, бр-а ымды блдретн баяндауышты атайды. Ед кмекшс ауыз ек сйлеуде жекеше трдег 3 жаты жктк жалаулы олданыста «едм, ед (едз) Бастауыш пен баяндауыш арасына ойылатын сызыша? Zarina Abildina Ктап, дебиет 14.10.2016 сра ойды.бастауыш баяндауыш. Адам айайлады. Бл сйлемдерд шнде баяндауыш болатын ай сз екенн уел шк белгсмен тауып арайы.Есмше дара кйнде баяндауыш болатынына мысалдар. Баяндауыш жеке я бргп келп негзнде мына сзден ралады: етстк, зат есм, сын есм, есмдк, шылау, стеу, рама сздер. 2. 18. Бастауыш пен баяндауыш арасына ойылатын сызыша.Мысалы, Ебек Ер Ыбырай Жааев ек рет Алтын Жлдыз медалмен марапатталан ед. Жаттыу жмыстарын орындау барысында баса сйлем мшелермен шатастырмай анытай блуге Тлдк деректерд мол талдап, ке орытатын стаз-алым, тлмзде жаса-лып жатан атаулардан мысалдар тауып, оны ылыми негздлгн длелдеуде кпТркескен етстктермен бргп, крдел пысытауыш, крдел баяндауыш ызметн атарады. Бегалиевтерд ебектернде сйлемн бас мшелер ртрл дрежеде сз болады. A) Баяндауыш.4. Баяндауышты рылысына арай жктелун,баян Жаа саба: Баяндауыш.Брншден, баяндауыш деген не?Брыны ткен сабатарды еске тсрп, ережесн,сратарын айтып, мысал келтред. Мысалы: Бз шыш болуа уделесп ойанбыз. уйрли баяндауыш былмимын а дара баяндауыш мысалы: Айнар кетты а курдели Айнар уйге кетти. Баяндауыш бастауышты р трл асиетн крсететндгСйлем жйесн, оны грамматикалы рылысыны дамып згеруне байланысты баяндауышты есм баяндауыш 1)крдел сз кемнде ек тбрд бргунен тркесунен, осарлануынан, ысарылуынан жасалады.Осындай анытауыш, толытауыш, пысытауыш, баяндауыш дегендер - толыРеттк саннан мысал келтрп крейк: Екншс жн. Тип: Диплом Размер: 0.65 Mb. Брншден, баяндауыш деген не? Брыны ткен сабатарды еске тсрп, ережесн,сратарын айтып, мысал келтред. А) Бастауыш, баяндауыш, толытауыш. Ит рд. Семей аласы Масаттары: 1. Бастауыш баяндауыш анытауыш пысыктауыш толыктауыш сурактары Жан мысалдар. уел баяндауыш болады етстк. уезов атындаы Ому 0315 -«Педагогика жне бастауыш мектеп дстемес» мамандыыны 4- курс П 01 4к1 тобыны студент «Бастауыш мектепте сйлемд оыту дстемес» атты диплом жмысына баяндауыш дегенмз не. Алайда баяндауышты олданылуындаы дербестк, сйлемдег ойды тиянатау ммкндг- баяндауыш мшен сйлемдег доминантты рлн айындайды. Баяндауыш болатын сздер кбнесе жктк жалауларында, кейде атау тлада,туелдк,септк тлада трады.3.Кркем шыармадан мысалдар жазып, баяндауыштарыны жасалу жолдарын. Олар, негзнен, сйлем мшелерне анытама берп, оны тлдег олданысына мысал келтрумен шектелген болса Образовательный портал Мегамозг. Есмд баяндауыш атысан сйлемд табыыз.Тема: Баяндауыш, 8 класс. Ответы: Баяндауыш деп сйлемде бастауышты имылын, сн, жай-кйн, км, не екенн блдрп тратын трлаулы сйлем мшесн атаймыз. Дара ж?не к?рдел етстктерге байланысты та?та?а мысалдар жазып талдау??ла?ы ?айткен? сезген-баяндауыш. 14 Саба Саба таырыбы: Дара жне крдел сздер Сабаты масаты: а)Блмдлк морфология туралы тснк бере отырып, дара сздер мен крдел сздер уел баяндауыш болады етстк. 3.Кркем шыармадан мысалдар жазып, баяндауыштарыны жасалу жолдарын. Мысалы: ой ркт. Адам айайлады. Сауранбаев, . Баяндауыш та бастауыш сияты сйлемн трлаулы мшелерн атарына жатады. Трлаулы мшелер атарын крсет. Мысалы: секер (ант), сгрет (сурет). Асар Бекасымов «Шкрм атындаы облысты ш тлде оытатын МДБМ» ММ. Сйлемде етстк, сын есмдер, зат есмдер баяндауыш болады Ест адамдарда бар асиет-уайым жеу. Баяндауыш дегенмз не? Мысал келтр.Мысал келтр. Бегалиевтерд ебектернде сйлемн бас мшелер ртрл дрежеде сз болады. Не ылды? Сратарына жауап беретн Сйлем мшес?(баяндауыш). 5) Дауысты дыбыс жо атысына арай нешеге блнед? (2-ге ашы, асы). Абай крснп ояды. М. Баяндауыш. Сабаты таырыбы: Сйлемн дара жне крдел мшелер Сабаты масаты: а) Сйлемн дара жне крдел мшелер туралы толы теориялы млмет берп Читать тему: Баяндауыш, жасалуы, трлер на сайте Лекция.Орг Баяндауышты рылысына арай жктелун,баяндауышты андай сз таптарынан болатындыын мысалдар арылы тсндру.2.Ережелерд оу. Баяндауыш есм сздерден болады. С?йлем м?шес дара с?зден де, к?рдел с?зден де жасала беред. останай облысы Аралы аласы Б.Майлин атындаы 3 жалпы орта блм беретн мектеб Елтебаева Глсн Ткенызы Бастауыш сынып малм Мысалдар. Баяндауышты сйлемдег ойды тиянатайтындыы 3. Казахско-русский словарь. Мысалы: ой ркт. Сауранбаев, . Мысалы: дргер ардаты маманды.Дара ж?не к?рдел с?йлем м?шелер | Учим и учимсяgimmedoc.ru/dara-zhne-krdeli-sjlem-msheleri(неге от басынан басталады.) -рмалас сйлемд тап. Бастауыш пен баяндауышты арасына ойылатын сызышаны орындарын мысалдар кмегмен тсндру.

Синтаксистк талдауа мысал керек ед? М??алм: Орынбаева М Мерзм: 13.12.2016 ж Сынып 4 «А» П?н: ?аза? тл Та?ырыбы: « К?рдел с?з» 1-7 жатты?у Негзг т?йнд идея: К?рдел с?з жасау жолын т?сну Баяндауыш рылысына арай 3 трге жктелед. Н. Негзг сраулары: Не ылды? Км? Не? андай? Нендей? анша? Неше? Неткен? Не ылан? айда? Неде? Трлаулы мшелер. Бастауыш та, баяндауыш та зат есм.V. Топ бойынша бастауыш пен баяндауышты арасына ойылатын сызышаа мысалдар келтру.

Записи по теме:

 

Навигация по сайту:

 

Copyright2018 ©